Επιχορήγηση Δήμου Σφακίων για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο Υπουργός Εσωτερικών ,Πάνος Σκουρλέτης ,ενέκρινε την επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους ,με χρέωση λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών ,με τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.-Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

     Ο Δήμος Σφακίων ,έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Σφακίων κ. Ιωάννη Ζερβού ,είναι ο μοναδικός Δήμος της Κρήτης που επιχορηγείται με το ποσό των 198.081,80 ευρώ αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) , παρέχοντας έτσι ανάσα ρευστότητας στους ΟΤΑ ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η τακτοποίηση πολλών λειτουργικών δαπανών ,απαλλάσσοντας τον Δήμο από πρόσθετα οικονομικά βάρη.

eps ypes