Η Σφακιανή οθόνη....

Sfakiani Othoni POSTER GR web

Η Σφακιανή Οθόνη: Κοιτάζοντας και Ζώντας στα Σύγχρονα Λευκά Όρη

Η Σφακιανή Οθόνη είναι μία φωτογραφική έκθεση που αφορά τη ζωή στα Λευκά Όρη, όπως τη φωτογραφίζουν σήμερα άνθρωποι που κατοικούν στα σύγχρονα Σφακιά της Κρήτης. Τα Σφακιά αποτελούν μία περιοχή που έχει ιστορικά φωτογραφηθεί από δεκάδες επαγγελματίες (φωτογράφους, λαογράφους, μουσικολόγους, κλπ.) και άλλους επισκέπτες οι οποίοι επικεντρώνονταν συχνά στην απόκρημνη γεωγραφία, την ποιμενική ζωή και την ιδέα της παράδοσης. Η Σφακιανή Οθόνη συνδιαλέγεται με θεματικές που ανέδειξε αυτή η φωτογραφική παράδοση αλλά ταυτόχρονα διαφέρει σημαντικά από αυτήν καθώς αποτελεί την πρώτη έκθεση που βασίζεται στη δουλειά ντόπιων φωτογράφων και όχι ειδικών που επισκέπτονται την περιοχή. Ο τίτλος περιέχει τον όρο «οθόνη» καθώς οι περισσότερες από τις φωτογραφίες της έκθεσης πρωτοεμφανίζονται και ανταλλάσσονται σε ψηφιακές οθόνες (τηλέφωνα, υπολογιστές, κλπ.), ενώ οι οθόνες αυτές επιτρέπουν στους φωτογράφους να δημοσιοποιούν τη δουλειά τους καθημερινά. Η μεταφορά των εικόνων αυτών από την ψηφιακή οθόνη στον τοίχο της έκθεσης συνιστά αλλαγή πλαισίου και προσκαλεί το θεατή να προβληματοποιήσει τη διάκριση επαγγελματία-ερασιτέχνη ιδίως σε ότι αφορά στα όσα μπορεί να προσφέρει η «μη-επαγγελματική» φωτογραφία σήμερα στους χρήστες της. H τοποθέτηση των εικόνων στον τοίχο παράλληλα προσκαλεί το θεατή να αφουγκραστεί το πως άνθρωποι με κάμερες στα σύγχρονα Σφακιά συλλαμβάνουν τα κοινωνικά τοπία τους και απεικονίζουν τους κόσμους στους οποίους ζουν καθημερινά. Η έκθεση προσπαθεί να συλλάβει τις δυνατότητες της φωτογραφίας να δημιουργήσει και να αναπαραστήσει την έννοια του τόπου, καθώς και κοινωνικές εμπειρίες μέσα σε αυτόν. Προσπαθεί επίσης να φωτίσει τα υποκείμενα και τις γεωγραφίες σχέσεων που παράγονται μέσα στα φωτογραφικά κάδρα αλλά και να αναδείξει την δημιουργική ισχύ και την φαντασία των κάδρων αυτών. 

Την έκθεση επιμελείται ο ανθρωπολόγος Κωνσταντίνος Καλαντζής ο οποίος δουλεύει στην περιοχή των Σφακίων από το 2006. Η διοργάνωση της έκθεσης βασίζεται στο μακρόχρονο διάλογο μεταξύ φωτογράφων και επιμελητή, ενώ η επιλογή των εικόνων πατά σε συζητήσεις μεταξύ τους δίνοντας έμφαση και στην προτίμηση των φωτογράφων για συγκεκριμένες εικόνες και λεζάντες. Ενώ η έκθεση φιλοδοξεί να αναδείξει βασικές θεματικές της φωτογραφίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα Σφακιά επηρεάζεται ταυτόχρονα από παράγοντες όπως η τεχνική διαθεσιμότητα φωτογραφιών αλλά και βιογραφικές διαδρομές της σχέσης μεταξύ επιμελητή και ανθρώπων της περιοχής. Υπό την έννοια αυτή, η έκθεση ρίχνει φως σε ένα τμήμα της πλούσιας και δημιουργικής φωτογραφίας που παράγεται καθημερινά στα Σφακιά, παρέχοντας απλά μία εικόνα της παραγωγής αυτής η οποία και συνεχίζει ακατάπαυστα σε οθόνες εντός και εκτός της έκθεσης. Η έκθεση υποστηρίζεται από το European Research Council (ερευνητική ομάδα Photodemos-Citizens of Photography, University College London) και το Δήμο Σφακίων.

Κωνσταντίνος Καλαντζής (UCL)

The Sfakian Screen: Looking and Living in the White Mountains of Crete

The Sfakian Screen is a photographic exhibition that explores social landscapes of the White Mountains, as they are visualized by people living in the Sfakia region of Crete today. Sfakia is an area that has been historically photographed by dozens of professionals (photographers, folklorists, musicologists, etc.) and other visitors who often focused on rugged geography, pastoralism and the idea of tradition. The Sfakian Screen engages this legacy and its themes which have historically conversed with local social aesthetics, but also departs from it, as it is the first show centred on local visual practitioners, rather than urban specialists visiting the area. The title uses the term “screen” as it is in the digital screens of mobile phones and computers that most of these powerful images originally circulate and it is these screens that enable the photographers to publish their work daily. Placing these images from the screen on the wall amounts to a change of context and an invitation to rethink the professional vs. amateur dichotomy, especially as regards the things “non-professional” photography can do for people daily. This change of context is also an invitation to heed the ways in which people with cameras living in Sfakia capture their landscapes as well as envision their lifeworlds daily. The show attempts to grasp the capacities of photography in creating and depicting place, relatedness and social experience. It tries to highlight the themes and subjects that emerge in the photographic frames and to underscore the power of these frames’ composition and imagination. 

The exhibition is curated by anthropologist Konstantinos Kalantzis who has worked in the area since 2006. The show builds on the long-term engagement between curator and photographers, while the selection draws on discussions with photographers and incorporates their own preference for particular photographs and captions. While it seeks to show key themes of Sfakian social-media photography, the exhibition is also shaped by various factors, including the technical availability of images and even contingencies in the biographical routes between curator and inhabitants of the area. In that sense, it can only claim to shed light on part of the rich and creative photographic practice that takes place in Sfakia daily on screens inside but also outside of the exhibition. 
The show is supported by the European Research Council (Photodemos-Citizens of Photography Research project, University College London) and the Municipality of Sfakia. 

Konstantinos Kalantzis (UCL)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1-13 Αυγούστου: Φραγκοκάστελλο (Κάστρο), 10πμ-7μμ (και βραδιές εκδηλώσεων)

14-29 Αυγούστου: Χώρα Σφακίων (Πνευματικό Κέντρο Δήμου), 9πμ-2μμ, 5πμ-8μμ

30 Αυγούστου-12 Σεπτεμβρίου: Ασκύφου (Αμμουδάρι, Κτίριο Μπικουβάρη), 10πμ-7μμ

SCHEDULE

1-13 August: Frangokastello (Castle), 10am-7pm (and during evening events)

14-29 August: Chora Sfakion (Pnevmatiko Kentro Dimou), 9am-2pm, 5pm-8pm

30 August-12 September: Askyfou (Ammoudari, Mpikouvaris Building), 10am-7pm

eps ypes