Μάρτιος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Ενημερωτικα Δελτια

facebook icon

Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΠρογραμμα διαυγεια

Aνάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Σφακίων - Πρόγραμμα διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανταλλακτικά-ελαστικά κλπ)
  Ημ/νια: 26/03/2019 15:07:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΩΧΠΩΗ4-ΜΧ9
 2. Θέμα: Έγκριση/παραλαβή τεχνικής μελέτης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ»
  Ημ/νια: 26/03/2019 13:48:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΜ57ΩΗ4-3ΕΦ
 3. Θέμα: Έγκριση/παραλαβή τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή αναψυκτήριου και αθλητικών εγκαταστάσεων - γήπεδα στο Φραγκοκάστελλο Δήμου Σφακίων”
  Ημ/νια: 26/03/2019 13:28:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω7Μ7ΩΗ4-ΚΣΩ
 4. Θέμα: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» του έργου με τίτλο: “Κατασκευή αναψυκτήριου και αθλητικών εγκαταστάσεων - γήπεδα στο Φραγκοκάστελλο Δήμου Σφακίων”
  Ημ/νια: 26/03/2019 13:25:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΗΖΜΩΗ4-ΠΓΛ
 5. Θέμα: Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος)
  Ημ/νια: 26/03/2019 13:09:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΖΧΥΩΗ4-Δ5Ω
 6. Θέμα: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών περίφραξης Δήμου Σφακίων
  Ημ/νια: 26/03/2019 11:50:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΦ0ΝΩΗ4-1ΛΒ
 7. Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών
  Ημ/νια: 26/03/2019 09:38:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΑΡΡΩΗ4-5ΚΙ
 8. Θέμα: Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της παρ 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 (και για την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα και καθορισμός χώρων) για το 2019.
  Ημ/νια: 25/03/2019 07:21:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω6ΕΨΩΗ4-ΥΔΨ
 9. Θέμα: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης κατόπιν δημοπρασίας (μη όμορες επιχειρήσεις ) για το 2019.
  Ημ/νια: 25/03/2019 07:15:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Λ09ΩΗ4-Χ53
 10. Θέμα: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) για το 2019.
  Ημ/νια: 25/03/2019 07:04:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΥΤΓΩΗ4-ΣΟΝ

eps ypes